Đến

Thống kê bảng đặc biệt theo tuần

Ngày
Tổng
Đầu
Đuôi
Bộ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.Nhật
28174
02/02/24
1 7 74 4
33389
03/02/24
7 8 89 9
13300
04/02/24
0 0 00 0
69876
05/02/24
3 7 76 6
91267
06/02/24
3 6 67 7
67384
07/02/24
2 8 84 4
85852
08/02/24
7 5 52 2
39100
13/02/24
0 0 00 0
17670
14/02/24
7 7 70 0
48331
15/02/24
4 3 31 1
34864
16/02/24
0 6 64 4
58294
17/02/24
3 9 94 4
39903
18/02/24
3 0 03 3
75801
19/02/24
1 0 01 1
57406
20/02/24
6 0 06 6
99937
21/02/24
0 3 37 7
82488
22/02/24
6 8 88 8
16053
23/02/24
8 5 53 3
57333
24/02/24
6 3 33 3
15545
25/02/24
9 4 45 5
27234
26/02/24
7 3 34 4
36209
27/02/24
9 0 09 9
77645
28/02/24
9 4 45 5
39648
29/02/24
2 4 48 8
71961
01/03/24
7 6 61 1
77433
02/03/24
6 3 33 3

Bảng thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
00 2 lần 33 2 lần
45 2 lần 06 1 lần
09 1 lần 31 1 lần
01 1 lần 34 1 lần
37 1 lần 03 1 lần

Bảng thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
99 0 lần 98 0 lần
97 0 lần 96 0 lần
95 0 lần 22 0 lần
93 0 lần 92 0 lần
91 0 lần 90 0 lần

Bảng thống kê đầu đuôi Đặc Biệt và Tổng 2 số cuối Đặc Biệt

Đầu Đuôi Tổng 2 số cuối
Đầu 0: 6 lần Đuôi 0: 3 lần Tổng 0: 4 lần
Đầu 1: 0 lần Đuôi 1: 3 lần Tổng 1: 2 lần
Đầu 2: 0 lần Đuôi 2: 1 lần Tổng 2: 2 lần
Đầu 3: 5 lần Đuôi 3: 4 lần Tổng 3: 4 lần
Đầu 4: 3 lần Đuôi 4: 5 lần Tổng 4: 1 lần
Đầu 5: 2 lần Đuôi 5: 2 lần Tổng 5: 0 lần
Đầu 6: 3 lần Đuôi 6: 2 lần Tổng 6: 4 lần
Đầu 7: 3 lần Đuôi 7: 2 lần Tổng 7: 5 lần
Đầu 8: 3 lần Đuôi 8: 2 lần Tổng 8: 1 lần
Đầu 9: 1 lần Đuôi 9: 2 lần Tổng 9: 3 lần