Đến

Thống kê bảng đặc biệt theo tuần

Ngày
Tổng
Đầu
Đuôi
Bộ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.Nhật
13182
23/05/24
0 8 82 2
70098
24/05/24
7 9 98 8
09743
25/05/24
7 4 43 3
53398
26/05/24
7 9 98 8
72578
27/05/24
5 7 78 8
47490
28/05/24
9 9 90 0
60031
29/05/24
4 3 31 1
98932
30/05/24
5 3 32 2
06102
31/05/24
2 0 02 2
12612
01/06/24
3 1 12 2
27070
02/06/24
7 7 70 0
35024
03/06/24
6 2 24 4
86127
04/06/24
9 2 27 7
97856
05/06/24
1 5 56 6
66688
06/06/24
6 8 88 8
04651
07/06/24
6 5 51 1
63333
08/06/24
6 3 33 3
29226
09/06/24
8 2 26 6
44465
10/06/24
1 6 65 5
17409
11/06/24
9 0 09 9
86255
12/06/24
0 5 55 5
29826
13/06/24
8 2 26 6
80287
14/06/24
5 8 87 7
40369
15/06/24
5 6 69 9
17597
16/06/24
6 9 97 7
00002
17/06/24
2 0 02 2
74990
18/06/24
9 9 90 0
37567
19/06/24
3 6 67 7
81439
20/06/24
2 3 39 9
14296
21/06/24
5 9 96 6

Bảng thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
02 2 lần 26 2 lần
90 2 lần 98 2 lần
09 1 lần 27 1 lần
31 1 lần 32 1 lần
33 1 lần 39 1 lần

Bảng thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
99 0 lần 25 0 lần
03 0 lần 23 0 lần
95 0 lần 94 0 lần
93 0 lần 92 0 lần
91 0 lần 22 0 lần

Bảng thống kê đầu đuôi Đặc Biệt và Tổng 2 số cuối Đặc Biệt

Đầu Đuôi Tổng 2 số cuối
Đầu 0: 3 lần Đuôi 0: 3 lần Tổng 0: 2 lần
Đầu 1: 1 lần Đuôi 1: 2 lần Tổng 1: 2 lần
Đầu 2: 4 lần Đuôi 2: 5 lần Tổng 2: 3 lần
Đầu 3: 4 lần Đuôi 3: 2 lần Tổng 3: 2 lần
Đầu 4: 1 lần Đuôi 4: 1 lần Tổng 4: 1 lần
Đầu 5: 3 lần Đuôi 5: 2 lần Tổng 5: 5 lần
Đầu 6: 3 lần Đuôi 6: 4 lần Tổng 6: 5 lần
Đầu 7: 2 lần Đuôi 7: 4 lần Tổng 7: 4 lần
Đầu 8: 3 lần Đuôi 8: 4 lần Tổng 8: 2 lần
Đầu 9: 6 lần Đuôi 9: 3 lần Tổng 9: 4 lần