Đến

Thống kê bảng đặc biệt theo tuần

Ngày
Tổng
Đầu
Đuôi
Bộ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.Nhật
57973
24/08/23
0 7 73 3
82843
25/08/23
7 4 43 3
94958
26/08/23
3 5 58 8
18448
27/08/23
2 4 48 8
83185
28/08/23
3 8 85 5
49278
29/08/23
5 7 78 8
76551
30/08/23
6 5 51 1
73040
31/08/23
4 4 40 0
61379
01/09/23
6 7 79 9
06380
02/09/23
8 8 80 0
31186
03/09/23
4 8 86 6
08811
04/09/23
2 1 11 1
06367
05/09/23
3 6 67 7
15269
06/09/23
5 6 69 9
49956
07/09/23
1 5 56 6
13676
08/09/23
3 7 76 6
35252
09/09/23
7 5 52 2
35902
10/09/23
2 0 02 2
63768
11/09/23
4 6 68 8
73132
12/09/23
5 3 32 2
56650
13/09/23
5 5 50 0
59722
14/09/23
4 2 22 2
13720
15/09/23
2 2 20 0
11724
16/09/23
6 2 24 4
22365
17/09/23
1 6 65 5
43104
18/09/23
4 0 04 4
50925
19/09/23
7 2 25 5
40303
20/09/23
3 0 03 3
52566
21/09/23
2 6 66 6
22714
22/09/23
5 1 14 4

Bảng thống kê 2 số cuối đặc biệt về nhiều nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
02 1 lần 03 1 lần
04 1 lần 11 1 lần
14 1 lần 20 1 lần
22 1 lần 24 1 lần
25 1 lần 32 1 lần

Bảng thống kê 2 số cuối đặc biệt về ít nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
99 0 lần 98 0 lần
97 0 lần 96 0 lần
95 0 lần 94 0 lần
93 0 lần 92 0 lần
91 0 lần 90 0 lần

Bảng thống kê đầu đuôi Đặc Biệt và Tổng 2 số cuối Đặc Biệt

Đầu Đuôi Tổng 2 số cuối
Đầu 0: 3 lần Đuôi 0: 4 lần Tổng 0: 1 lần
Đầu 1: 2 lần Đuôi 1: 2 lần Tổng 1: 2 lần
Đầu 2: 4 lần Đuôi 2: 4 lần Tổng 2: 5 lần
Đầu 3: 1 lần Đuôi 3: 3 lần Tổng 3: 5 lần
Đầu 4: 3 lần Đuôi 4: 3 lần Tổng 4: 5 lần
Đầu 5: 5 lần Đuôi 5: 3 lần Tổng 5: 5 lần
Đầu 6: 5 lần Đuôi 6: 4 lần Tổng 6: 3 lần
Đầu 7: 4 lần Đuôi 7: 1 lần Tổng 7: 3 lần
Đầu 8: 3 lần Đuôi 8: 4 lần Tổng 8: 1 lần
Đầu 9: 0 lần Đuôi 9: 2 lần Tổng 9: 0 lần