Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 08/12/2023
Kỳ quay thưởng: #1131
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
11
15
16
17
42
43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 0 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 06/12/2023

Kỳ quay thưởng: #1130
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,757,570,500 đồng
18
19
20
29
41
42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 19,757,570,500
Giải nhất 10 10,000,000
Giải nhì 894 300,000
Giải ba 16,142 30,000

Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 03/12/2023

Kỳ quay thưởng: #1129
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
17,845,608,000 đồng
12
14
16
21
29
32
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 17,845,608,000
Giải nhất 31 10,000,000
Giải nhì 885 300,000
Giải ba 15,157 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 01/12/2023

Kỳ quay thưởng: #1128
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,300,633,500 đồng
05
10
14
21
27
32
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16,300,633,500
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 1,179 300,000
Giải ba 18,148 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 29/11/2023

Kỳ quay thưởng: #1127
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,760,004,000 đồng
09
22
24
32
38
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 14,760,004,000
Giải nhất 19 10,000,000
Giải nhì 902 300,000
Giải ba 15,645 30,000

Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 26/11/2023

Kỳ quay thưởng: #1126
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,191,038,000 đồng
04
06
15
23
25
36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,191,038,000
Giải nhất 26 10,000,000
Giải nhì 1,218 300,000
Giải ba 17,986 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 24/11/2023

Kỳ quay thưởng: #1125
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
96,243,094,000 đồng
05
18
22
34
41
45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 96,243,094,000
Giải nhất 70 10,000,000
Giải nhì 2,741 300,000
Giải ba 43,210 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 22/11/2023

Kỳ quay thưởng: #1124
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
87,610,138,500 đồng
15
18
20
23
37
39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 87,610,138,500
Giải nhất 81 10,000,000
Giải nhì 2,939 300,000
Giải ba 48,074 30,000

Xổ số Mega 6/45 Chủ Nhật ngày 19/11/2023

Kỳ quay thưởng: #1123
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
79,611,327,000 đồng
01
03
19
20
26
34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 79,611,327,000
Giải nhất 47 10,000,000
Giải nhì 2,073 300,000
Giải ba 35,516 30,000

Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 17/11/2023

Kỳ quay thưởng: #1122
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
71,959,468,000 đồng
16
20
25
26
36
41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 71,959,468,000
Giải nhất 31 10,000,000
Giải nhì 1,791 300,000
Giải ba 33,459 30,000