Sổ mơ

Giải mã giấc mơ

STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 xe lửa 03, 09, 63
2 được tiền 48, 68
3 mình chết 68, 78
4 cánh tay 85, 67
5 cái làn 12, 26
6 lá thư 75, 76, 83
7 nhận tiền của người con gái 88
8 hai chữ số 64, 47
9 vạc 73
10 mua nhà 03, 68
11 tình tứ nói chuyện 34
12 Cá chết 73, 46
13 cá thường 56
14 Hoa 79, 83
15 con ốc nhồi 67
16 uống cà phê 67
17 thang đổ 01, 48
18 yêu 75, 70
19 hoa đào 51, 54
20 cái chum 75, 35
21 quả khế 07, 70
22 thấy tiền 02, 52, 82
23 mèo cắn 29, 41, 14
24 zombie 85, 86
25 con cóc 04
26 giang 06
27 Phân 23, 95
28 mình đá bóng 49, 62
29 xe máy đèo hàng 09, 90
30 con dệp 82, 85