Sổ mơ

Giải mã giấc mơ

STT Tên giấc mơ Bộ số tương ứng
1 xây bể nước 21, 26, 32
2 áo dài nữ 64, 46
3 mực đen 10, 90, 78
4 nghe ô tô chạy 22, 77
5 đào giếng 65
6 bị trấn lột 84, 85
7 câu cá rô 76, 87
8 Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92
9 đầu trâu 51, 71, 91
10 đi du lịch 87
11 bóng đá 62
12 bị mẹ chửi rủa 83, 97
13 xe cấp cứu 05, 50
14 cứt 31, 36, 63
15 mất ví 67
16 ông cụ già 15, 65, 56, 96
17 đồi núi 68, 86, 81
18 nam đèo nữ 12, 25, 92
19 hòm đạn 90, 95, 59
20 gieo trồng 57, 46
21 xe lửa gặp ba li e 69, 75
22 quả bàng 31, 32
23 chấy rận 78
24 chơi đá bóng 89, 97
25 mũ sắt 77, 72, 27
26 giếng nước 29, 92
27 quyển vở 18, 19
28 hỏng bàn đạp xe 70, 07
29 buồng cau 71, 17
30 giêt lợn 82, 32