Thống kê tần số nhịp Miền Bắc

Thống kê tần số nhịp Miền Bắc

Thống kê tần số nhịp Miền Bắc bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
07/12/2023 Thứ 5 1 G6_1 11
26/11/2023 Chủ nhật 1 G4_4 1
25/11/2023 Thứ 7 1 G3_3 2
23/11/2023 Thứ 5 2 G4_4; G6_1 5
18/11/2023 Thứ 7 1 G3_1 1
17/11/2023 Thứ 6 1 G7_3 4
13/11/2023 Thứ 2 1 G6_3 11
02/11/2023 Thứ 5 1 G5_1 4
29/10/2023 Chủ nhật 1 G1 3
26/10/2023 Thứ 5 1 G5_4 6
20/10/2023 Thứ 6 1 G2_1 7
13/10/2023 Thứ 6 1 G7_4 4
09/10/2023 Thứ 2 1 G7_4 1
08/10/2023 Chủ nhật 1 G7_3 1
07/10/2023 Thứ 7 1 G6_3 1
06/10/2023 Thứ 6 1 G7_2 6
30/09/2023 Thứ 7 1 G3_1 2
28/09/2023 Thứ 5 1 G3_6 3
25/09/2023 Thứ 2 1 G7_3 10
15/09/2023 Thứ 6 1 G5_6 1
14/09/2023 Thứ 5 1 G4_4 3
11/09/2023 Thứ 2 2 GĐB; G3_6
Tổng số lần về: 24