Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 01/03/2024
Kỳ quay thưởng: #1166
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
0 đồng
20
22
24
26
28
37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0
Giải nhất 0 10,000,000
Giải nhì 0 300,000
Giải ba 0 30,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 02/03/2024

Kỳ quay thưởng: #1003
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
01
19
21
31
50
55
37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0
Jackpot 2 0
Giải nhất 0 40,000,000
Giải nhì 0 500,000
Giải ba 0 50,000

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 01/03/2024

Kỳ quay thưởng: #737
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 689 686 1tr
Nhất 718 183 323 620 350k
Nhì 470 429 137 210k
891 924 772
Ba 934 086 689 052 100k
866 660 096 201

Xổ số Max 3D Pro Thứ 7 ngày 02/03/2024

Kỳ quay thưởng: #384
Giải Dãy số trúng SL Giá trị (đ)
ĐB Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: 2 tỷ
419 719
Phụ ĐB Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: 400tr
719 419
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 30tr
149 100 017 105
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: 10tr
183 431 595
771 159 560
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
481 449 224 630
141 634 680 832
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 0 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 0 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 0 40k

Xổ số Điện Toán

XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 25/10/2023

07 12 13 14 23 33

Điện toán 123 Thứ 7 ngày 02/03/2024

4 43 155

Xổ số thần tài Thứ 7 ngày 02/03/2024

0523