Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 25/05/2024
Kỳ quay thưởng: #1039
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
0 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
0 đồng
15
22
38
39
43
53
20
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0
Jackpot 2 0
Giải nhất 0 40,000,000
Giải nhì 0 500,000
Giải ba 0 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 23/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1038
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,733,638,750 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,971,896,650 đồng
08
12
42
47
51
52
36
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 42,733,638,750
Jackpot 2 0 3,971,896,650
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 627 500,000
Giải ba 14,273 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 21/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1037
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,422,908,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,715,148,800 đồng
01
02
14
32
33
41
04
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,422,908,100
Jackpot 2 0 3,715,148,800
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 640 500,000
Giải ba 14,585 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 18/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1036
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,855,412,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,429,871,500 đồng
12
18
20
25
27
52
44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,855,412,400
Jackpot 2 0 3,429,871,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 740 500,000
Giải ba 14,703 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 16/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1035
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,985,134,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,222,062,850 đồng
20
25
27
39
45
55
44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 35,985,134,550
Jackpot 2 0 3,222,062,850
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 538 500,000
Giải ba 12,439 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 14/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1034
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
33,986,568,900 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,442,952,100 đồng
05
17
36
40
46
50
01
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 33,986,568,900
Jackpot 2 1 3,442,952,100
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 554 500,000
Giải ba 12,448 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 11/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1033
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,730,182,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,192,242,500 đồng
19
23
25
43
46
54
42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,730,182,500
Jackpot 2 0 3,192,242,500
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 546 500,000
Giải ba 11,770 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 09/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1032
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,575,096,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,660,148,700 đồng
03
16
21
36
37
40
31
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 62,575,096,350
Jackpot 2 1 5,660,148,700
Giải nhất 66 40,000,000
Giải nhì 888 500,000
Giải ba 17,709 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 07/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1031
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
61,542,131,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,545,374,800 đồng
21
26
35
41
44
52
13
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 61,542,131,250
Jackpot 2 0 5,545,374,800
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 912 500,000
Giải ba 19,585 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 04/05/2024

Kỳ quay thưởng: #1030
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,191,976,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,173,135,400 đồng
05
27
35
45
49
55
18
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 58,191,976,650
Jackpot 2 0 5,173,135,400
Giải nhất 12 40,000,000
Giải nhì 1,120 500,000
Giải ba 17,823 50,000