Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 09/12/2023
Kỳ quay thưởng: #968
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,990,974,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,814,957,800 đồng
06
09
26
27
34
47
41
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 32,990,974,950
Jackpot 2 0 4,814,957,800
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 619 500,000
Giải ba 11,708 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 07/12/2023

Kỳ quay thưởng: #967
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,401,323,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,638,329,900 đồng
09
13
28
33
50
53
47
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 31,401,323,850
Jackpot 2 0 4,638,329,900
Giải nhất 11 40,000,000
Giải nhì 507 500,000
Giải ba 9,651 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 05/12/2023

Kỳ quay thưởng: #966
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,531,713,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,482,627,250 đồng
02
04
19
32
35
39
49
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 1 50,531,713,500
Jackpot 2 0 4,482,627,250
Giải nhất 20 40,000,000
Giải nhì 826 500,000
Giải ba 17,445 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 02/12/2023

Kỳ quay thưởng: #965
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
48,458,017,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,252,216,550 đồng
01
10
20
37
48
51
54
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 48,458,017,200
Jackpot 2 0 4,252,216,550
Giải nhất 23 40,000,000
Giải nhì 1,033 500,000
Giải ba 15,666 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 30/11/2023

Kỳ quay thưởng: #964
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,969,203,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,086,792,750 đồng
09
13
21
28
50
54
51
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 46,969,203,000
Jackpot 2 0 4,086,792,750
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 562 500,000
Giải ba 12,592 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 28/11/2023

Kỳ quay thưởng: #963
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,717,168,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,836,566,700 đồng
10
24
47
48
52
55
28
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 44,717,168,550
Jackpot 2 0 3,836,566,700
Giải nhất 7 40,000,000
Giải nhì 527 500,000
Giải ba 11,951 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 25/11/2023

Kỳ quay thưởng: #962
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
42,235,023,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,560,772,750 đồng
07
09
10
17
25
53
49
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 42,235,023,000
Jackpot 2 0 3,560,772,750
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 687 500,000
Giải ba 14,059 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 23/11/2023

Kỳ quay thưởng: #961
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,785,765,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,399,744,100 đồng
04
06
26
33
52
55
15
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 40,785,765,150
Jackpot 2 0 3,399,744,100
Giải nhất 5 40,000,000
Giải nhì 413 500,000
Giải ba 9,819 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 21/11/2023

Kỳ quay thưởng: #960
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,984,117,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,199,561,000 đồng
03
07
16
37
39
51
09
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 38,984,117,250
Jackpot 2 0 3,199,561,000
Giải nhất 8 40,000,000
Giải nhì 608 500,000
Giải ba 12,852 50,000

Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 18/11/2023

Kỳ quay thưởng: #959
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,188,068,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,137,295,700 đồng
01
07
10
14
28
29
02
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 37,188,068,250
Jackpot 2 1 3,137,295,700
Giải nhất 13 40,000,000
Giải nhì 667 500,000
Giải ba 12,430 50,000