Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Miền Bắc

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 12/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 02/04/2024 10 61
1 09/04/2024 3 72
2 18/03/2024 25 85
3 10/04/2024 2 64
4 08/04/2024 4 66
5 11/04/2024 1 59
6 05/04/2024 7 64
7 12/04/2024 0 49
8 04/04/2024 8 66
9 17/03/2024 26 56

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 12/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 09/04/2024 3 61
1 22/03/2024 21 72
2 06/04/2024 6 85
3 12/04/2024 0 64
4 07/04/2024 5 66
5 30/03/2024 13 59
6 11/04/2024 1 64
7 08/04/2024 4 49
8 10/04/2024 2 66
9 04/04/2024 8 56

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 12/04/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 12/04/2024 0 61
1 11/04/2024 1 72
2 05/04/2024 7 85
3 06/04/2024 6 64
4 05/03/2024 38 66
5 29/03/2024 14 59
6 28/03/2024 15 64
7 04/04/2024 8 49
8 30/03/2024 13 66
9 02/04/2024 10 56