Đến

Thống kê bảng giải nhất theo tuần

Ngày
Tổng
Đầu
Đuôi
Bộ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.Nhật
56968
24/08/23
4 6 68 8
23348
25/08/23
2 4 48 8
14322
26/08/23
4 2 22 2
73829
27/08/23
1 2 29 9
32479
28/08/23
6 7 79 9
26681
29/08/23
9 8 81 1
15711
30/08/23
2 1 11 1
49951
31/08/23
6 5 51 1
79008
01/09/23
8 0 08 8
98000
02/09/23
0 0 00 0
04843
03/09/23
7 4 43 3
37863
04/09/23
9 6 63 3
75549
05/09/23
3 4 49 9
98469
06/09/23
5 6 69 9
86503
07/09/23
3 0 03 3
24740
08/09/23
4 4 40 0
16451
09/09/23
6 5 51 1
31314
10/09/23
5 1 14 4
07404
11/09/23
4 0 04 4
07023
12/09/23
5 2 23 3
37406
13/09/23
6 0 06 6
39954
14/09/23
9 5 54 4
08293
15/09/23
2 9 93 3
98298
16/09/23
7 9 98 8
80585
17/09/23
3 8 85 5
28261
18/09/23
7 6 61 1
75781
19/09/23
9 8 81 1
10239
20/09/23
2 3 39 9
34841
21/09/23
5 4 41 1
66480
22/09/23
8 8 80 0

Bảng thống kê 2 số cuối giải nhất về nhiều nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
51 2 lần 81 2 lần
04 1 lần 06 1 lần
08 1 lần 11 1 lần
14 1 lần 22 1 lần
23 1 lần 29 1 lần

Bảng thống kê 2 số cuối giải nhất về ít nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
99 0 lần 27 0 lần
97 0 lần 96 0 lần
95 0 lần 94 0 lần
26 0 lần 92 0 lần
91 0 lần 90 0 lần

Bảng thống kê đầu đuôi giải nhất và Tổng 2 số cuối giải nhất

Đầu Đuôi Tổng 2 số cuối
Đầu 0: 5 lần Đuôi 0: 3 lần Tổng 0: 1 lần
Đầu 1: 2 lần Đuôi 1: 7 lần Tổng 1: 1 lần
Đầu 2: 3 lần Đuôi 2: 1 lần Tổng 2: 4 lần
Đầu 3: 1 lần Đuôi 3: 5 lần Tổng 3: 3 lần
Đầu 4: 5 lần Đuôi 4: 3 lần Tổng 4: 4 lần
Đầu 5: 3 lần Đuôi 5: 1 lần Tổng 5: 4 lần
Đầu 6: 4 lần Đuôi 6: 1 lần Tổng 6: 4 lần
Đầu 7: 1 lần Đuôi 7: 0 lần Tổng 7: 3 lần
Đầu 8: 4 lần Đuôi 8: 4 lần Tổng 8: 2 lần
Đầu 9: 2 lần Đuôi 9: 5 lần Tổng 9: 4 lần