Đến

Thống kê bảng giải nhất theo tuần

Ngày
Tổng
Đầu
Đuôi
Bộ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.Nhật
06876
02/02/24
3 7 76 6
80369
03/02/24
5 6 69 9
06268
04/02/24
4 6 68 8
47161
05/02/24
7 6 61 1
65567
06/02/24
3 6 67 7
41504
07/02/24
4 0 04 4
17339
08/02/24
2 3 39 9
22276
13/02/24
3 7 76 6
67840
14/02/24
4 4 40 0
33214
15/02/24
5 1 14 4
00693
16/02/24
2 9 93 3
03133
17/02/24
6 3 33 3
64007
18/02/24
7 0 07 7
19995
19/02/24
4 9 95 5
97758
20/02/24
3 5 58 8
73548
21/02/24
2 4 48 8
52311
22/02/24
2 1 11 1
88635
23/02/24
8 3 35 5
81369
24/02/24
5 6 69 9
85710
25/02/24
1 1 10 0
61620
26/02/24
2 2 20 0
22265
27/02/24
1 6 65 5
06477
28/02/24
4 7 77 7
89254
29/02/24
9 5 54 4
83331
01/03/24
4 3 31 1
74982
02/03/24
0 8 82 2

Bảng thống kê 2 số cuối giải nhất về nhiều nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
69 2 lần 76 2 lần
10 1 lần 11 1 lần
14 1 lần 20 1 lần
31 1 lần 33 1 lần
35 1 lần 39 1 lần

Bảng thống kê 2 số cuối giải nhất về ít nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
99 0 lần 98 0 lần
97 0 lần 96 0 lần
23 0 lần 94 0 lần
22 0 lần 92 0 lần
91 0 lần 90 0 lần

Bảng thống kê đầu đuôi giải nhất và Tổng 2 số cuối giải nhất

Đầu Đuôi Tổng 2 số cuối
Đầu 0: 2 lần Đuôi 0: 3 lần Tổng 0: 1 lần
Đầu 1: 3 lần Đuôi 1: 3 lần Tổng 1: 2 lần
Đầu 2: 1 lần Đuôi 2: 1 lần Tổng 2: 5 lần
Đầu 3: 4 lần Đuôi 3: 2 lần Tổng 3: 4 lần
Đầu 4: 2 lần Đuôi 4: 3 lần Tổng 4: 6 lần
Đầu 5: 2 lần Đuôi 5: 3 lần Tổng 5: 3 lần
Đầu 6: 6 lần Đuôi 6: 2 lần Tổng 6: 1 lần
Đầu 7: 3 lần Đuôi 7: 3 lần Tổng 7: 2 lần
Đầu 8: 1 lần Đuôi 8: 3 lần Tổng 8: 1 lần
Đầu 9: 2 lần Đuôi 9: 3 lần Tổng 9: 1 lần