Đến

Thống kê bảng giải nhất theo tuần

Ngày
Tổng
Đầu
Đuôi
Bộ
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.Nhật
64473
23/05/24
0 7 73 3
97488
24/05/24
6 8 88 8
80957
25/05/24
2 5 57 7
12478
26/05/24
5 7 78 8
03162
27/05/24
8 6 62 2
72043
28/05/24
7 4 43 3
50514
29/05/24
5 1 14 4
74989
30/05/24
7 8 89 9
01933
31/05/24
6 3 33 3
12229
01/06/24
1 2 29 9
02994
02/06/24
3 9 94 4
46369
03/06/24
5 6 69 9
95915
04/06/24
6 1 15 5
25539
05/06/24
2 3 39 9
12104
06/06/24
4 0 04 4
66342
07/06/24
6 4 42 2
06115
08/06/24
6 1 15 5
12081
09/06/24
9 8 81 1
74590
10/06/24
9 9 90 0
34794
11/06/24
3 9 94 4
11249
12/06/24
3 4 49 9
13498
13/06/24
7 9 98 8
34741
14/06/24
5 4 41 1
61635
15/06/24
8 3 35 5
14213
16/06/24
4 1 13 3
89539
17/06/24
2 3 39 9
57985
18/06/24
3 8 85 5
66937
19/06/24
0 3 37 7
72590
20/06/24
9 9 90 0
22522
21/06/24
4 2 22 2

Bảng thống kê 2 số cuối giải nhất về nhiều nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
15 2 lần 39 2 lần
90 2 lần 94 2 lần
22 1 lần 29 1 lần
33 1 lần 35 1 lần
37 1 lần 13 1 lần

Bảng thống kê 2 số cuối giải nhất về ít nhất

Bộ số Số lần về Bộ số Số lần về
99 0 lần 25 0 lần
97 0 lần 96 0 lần
95 0 lần 24 0 lần
93 0 lần 92 0 lần
91 0 lần 23 0 lần

Bảng thống kê đầu đuôi giải nhất và Tổng 2 số cuối giải nhất

Đầu Đuôi Tổng 2 số cuối
Đầu 0: 1 lần Đuôi 0: 2 lần Tổng 0: 2 lần
Đầu 1: 4 lần Đuôi 1: 2 lần Tổng 1: 1 lần
Đầu 2: 2 lần Đuôi 2: 3 lần Tổng 2: 3 lần
Đầu 3: 5 lần Đuôi 3: 4 lần Tổng 3: 4 lần
Đầu 4: 4 lần Đuôi 4: 4 lần Tổng 4: 3 lần
Đầu 5: 1 lần Đuôi 5: 4 lần Tổng 5: 4 lần
Đầu 6: 2 lần Đuôi 6: 0 lần Tổng 6: 5 lần
Đầu 7: 2 lần Đuôi 7: 2 lần Tổng 7: 3 lần
Đầu 8: 4 lần Đuôi 8: 3 lần Tổng 8: 2 lần
Đầu 9: 5 lần Đuôi 9: 6 lần Tổng 9: 3 lần