Thống kê theo tổng bộ số

Thống kê theo tổng xổ số Miền Bắc

Thống kê theo tổng xổ số Miền Bắc từ ngày 23/05/2024 đến ngày 22/06/2024

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
00 10 ngày 11/06/2024 5 lần
19 0 ngày 21/06/2024 11 lần
28 0 ngày 21/06/2024 5 lần
37 0 ngày 21/06/2024 10 lần
46 3 ngày 18/06/2024 9 lần
55 1 ngày 20/06/2024 9 lần
64 3 ngày 18/06/2024 7 lần
73 6 ngày 15/06/2024 6 lần
82 7 ngày 14/06/2024 8 lần
91 4 ngày 17/06/2024 5 lần
Bộ số Tổng số lần xuất hiện Số nổi bật
Tổng 0 75 lần 19 (11 lần), 37 (10 lần), 46 (9 lần)
Tổng 1 86 lần 10 (13 lần), 29 (12 lần), 92 (12 lần)
Tổng 2 81 lần 66 (14 lần), 75 (9 lần), 57 (9 lần)
Tổng 3 87 lần 12 (14 lần), 49 (11 lần), 21 (10 lần)
Tổng 4 75 lần 59 (12 lần), 04 (9 lần), 68 (9 lần)
Tổng 5 95 lần 32 (16 lần), 96 (13 lần), 41 (12 lần)
Tổng 6 73 lần 15 (11 lần), 60 (9 lần), 42 (9 lần)
Tổng 7 93 lần 89 (14 lần), 98 (12 lần), 70 (11 lần)
Tổng 8 73 lần 80 (12 lần), 44 (10 lần), 53 (9 lần)
Tổng 9 72 lần 90 (12 lần), 09 (10 lần), 63 (9 lần)