Thống kê theo tổng bộ số

Thống kê theo tổng xổ số Miền Bắc

Thống kê theo tổng xổ số Miền Bắc từ ngày 02/02/2024 đến ngày 03/03/2024

Bộ số Số lượt quay chưa về Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện
00 1 ngày 01/03/2024 6 lần
19 0 ngày 02/03/2024 10 lần
28 0 ngày 02/03/2024 6 lần
37 3 ngày 28/02/2024 8 lần
46 1 ngày 01/03/2024 9 lần
55 14 ngày 17/02/2024 3 lần
64 10 ngày 21/02/2024 7 lần
73 8 ngày 23/02/2024 7 lần
82 0 ngày 02/03/2024 10 lần
91 0 ngày 02/03/2024 5 lần
Bộ số Tổng số lần xuất hiện Số nổi bật
Tổng 0 71 lần 19 (10 lần), 82 (10 lần), 46 (9 lần)
Tổng 1 74 lần 56 (12 lần), 92 (11 lần), 83 (10 lần)
Tổng 2 72 lần 66 (12 lần), 20 (11 lần), 84 (8 lần)
Tổng 3 74 lần 76 (12 lần), 67 (11 lần), 94 (8 lần)
Tổng 4 84 lần 31 (15 lần), 40 (11 lần), 04 (10 lần)
Tổng 5 92 lần 41 (14 lần), 05 (11 lần), 14 (10 lần)
Tổng 6 97 lần 88 (14 lần), 51 (13 lần), 42 (12 lần)
Tổng 7 83 lần 89 (13 lần), 61 (12 lần), 52 (10 lần)
Tổng 8 89 lần 62 (12 lần), 53 (12 lần), 35 (11 lần)
Tổng 9 74 lần 90 (14 lần), 18 (10 lần), 54 (9 lần)