Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 08/12/2023
Kỳ quay thưởng: #702
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 819 522 1tr
Nhất 600 649 561 451 350k
Nhì 976 743 659 210k
769 406 827
Ba 677 888 749 069 100k
999 771 206 426

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 06/12/2023

Kỳ quay thưởng: #701
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 128 529 1tr
Nhất 019 166 847 155 350k
Nhì 244 522 379 210k
376 486 786
Ba 939 422 447 836 100k
935 750 195 147

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 04/12/2023

Kỳ quay thưởng: #700
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 374 486 1tr
Nhất 313 746 935 519 350k
Nhì 534 797 935 210k
039 771 356
Ba 908 091 615 982 100k
891 978 991 380

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 01/12/2023

Kỳ quay thưởng: #699
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 401 934 1tr
Nhất 010 494 048 431 350k
Nhì 819 832 039 210k
130 980 516
Ba 960 081 502 118 100k
541 919 901 343

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 29/11/2023

Kỳ quay thưởng: #698
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 060 547 1tr
Nhất 107 769 393 440 350k
Nhì 721 268 294 210k
998 441 589
Ba 407 816 383 517 100k
520 137 667 071

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 27/11/2023

Kỳ quay thưởng: #697
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 785 326 1tr
Nhất 731 900 114 569 350k
Nhì 927 778 163 210k
849 794 885
Ba 420 419 191 028 100k
846 219 305 881

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 24/11/2023

Kỳ quay thưởng: #696
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 432 458 1tr
Nhất 053 729 259 405 350k
Nhì 158 415 145 210k
826 017 506
Ba 352 409 607 538 100k
746 671 225 656

Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 22/11/2023

Kỳ quay thưởng: #695
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 655 117 1tr
Nhất 380 461 759 111 350k
Nhì 078 842 520 210k
432 275 829
Ba 039 510 371 629 100k
487 099 098 383

Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 20/11/2023

Kỳ quay thưởng: #694
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 757 497 1tr
Nhất 893 924 026 698 350k
Nhì 201 546 464 210k
225 120 861
Ba 250 913 819 798 100k
228 205 008 025

Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 17/11/2023

Kỳ quay thưởng: #693
Giải Dãy số trúng Giá trị (đ)
ĐB 618 788 1tr
Nhất 292 265 058 446 350k
Nhì 424 390 467 210k
837 550 739
Ba 330 970 216 224 100k
411 648 637 966