Thống kê tần số nhịp An Giang

Thống kê tần số nhịp An Giang

Thống kê tần số nhịp An Giang bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
07/03/2024 Thứ 5 1 G4_4 7
18/01/2024 Thứ 5 1 G1
Tổng số lần về: 2