Thống kê tần số nhịp Bạc Liêu

Thống kê tần số nhịp Bạc Liêu

Thống kê tần số nhịp Bạc Liêu bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
13/02/2024 Thứ 3 1 G4_7 1
06/02/2024 Thứ 3 1 GĐB 3
16/01/2024 Thứ 3 1 G4_5
Tổng số lần về: 3