Thống kê tần số nhịp Bình Phước

Thống kê tần số nhịp Bình Phước

Thống kê tần số nhịp Bình Phước bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
20/04/2024 Thứ 7 1 G4_1 1
13/04/2024 Thứ 7 2 G4_6; G7 1
06/04/2024 Thứ 7 1 G4_3 3
16/03/2024 Thứ 7 1 G5 1
09/03/2024 Thứ 7 1 G4_1 1
02/03/2024 Thứ 7 1 G3_1 2
17/02/2024 Thứ 7 1 G6_1 2
03/02/2024 Thứ 7 1 G6_2
Tổng số lần về: 9