Thống kê tần số nhịp Bình Phước

Thống kê tần số nhịp Bình Phước

Thống kê tần số nhịp Bình Phước bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
28/10/2023 Thứ 7 1 G7 6
16/09/2023 Thứ 7 1 GĐB 1
09/09/2023 Thứ 7 1 G4_5
Tổng số lần về: 3