Thống kê tần số nhịp Bình Thuận

Thống kê tần số nhịp Bình Thuận

Thống kê tần số nhịp Bình Thuận bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
23/11/2023 Thứ 5 1 GĐB 9
21/09/2023 Thứ 5 1 G3_2 2
07/09/2023 Thứ 5 1 G7
Tổng số lần về: 3