Thống kê tần số nhịp Bến Tre

Thống kê tần số nhịp Bến Tre

Thống kê tần số nhịp Bến Tre bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
16/04/2024 Thứ 3 1 G4_1 10
06/02/2024 Thứ 3 1 G2
Tổng số lần về: 2