Thống kê tần số nhịp Bến Tre

Thống kê tần số nhịp Bến Tre

Thống kê tần số nhịp Bến Tre bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
05/12/2023 Thứ 3 1 GĐB 2
21/11/2023 Thứ 3 1 G6_1 3
31/10/2023 Thứ 3 1 G4_1 4
03/10/2023 Thứ 3 2 G3_2; G6_2
Tổng số lần về: 5