Thống kê tần số nhịp Bến Tre

Thống kê tần số nhịp Bến Tre

Thống kê tần số nhịp Bến Tre bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
18/06/2024 Thứ 3 2 GĐB; G4_6 7
30/04/2024 Thứ 3 1 G7
Tổng số lần về: 3