Thống kê tần số nhịp Cần Thơ

Thống kê tần số nhịp Cần Thơ

Thống kê tần số nhịp Cần Thơ bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
15/11/2023 Thứ 4 1 G6_1 1
08/11/2023 Thứ 4 1 G3_2
Tổng số lần về: 2