Thống kê tần số nhịp Cần Thơ

Thống kê tần số nhịp Cần Thơ

Thống kê tần số nhịp Cần Thơ bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
13/03/2024 Thứ 4 1 G2
Tổng số lần về: 1