Thống kê tần số nhịp Đà Lạt

Thống kê tần số nhịp Đà Lạt

Thống kê tần số nhịp Đà Lạt bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
03/03/2024 Chủ nhật 1 G8 7
14/01/2024 Chủ nhật 1 G2
Tổng số lần về: 2