Thống kê tần số nhịp Đà Lạt

Thống kê tần số nhịp Đà Lạt

Thống kê tần số nhịp Đà Lạt bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
30/06/2024 Chủ nhật 1 G6_2 8
05/05/2024 Chủ nhật 1 G4_2 1
28/04/2024 Chủ nhật 1 G6_2
Tổng số lần về: 3