Thống kê tần số nhịp Đắk Lắk

Thống kê tần số nhịp Đắk Lắk

Thống kê tần số nhịp Đắk Lắk bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
18/06/2024 Thứ 3 1 G4_7 1
11/06/2024 Thứ 3 1 G4_2 6
30/04/2024 Thứ 3 1 G6_2 1
23/04/2024 Thứ 3 1 G4_5
Tổng số lần về: 4