Thống kê tần số nhịp Đắk Lắk

Thống kê tần số nhịp Đắk Lắk

Thống kê tần số nhịp Đắk Lắk bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
05/12/2023 Thứ 3 1 G8 8
10/10/2023 Thứ 3 2 G4_1; G6_2 2
26/09/2023 Thứ 3 1 G4_1 2
12/09/2023 Thứ 3 1 G3_2
Tổng số lần về: 5