Thống kê tần số nhịp Đà Nẵng

Thống kê tần số nhịp Đà Nẵng

Thống kê tần số nhịp Đà Nẵng bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
25/05/2024 Thứ 7 1 G4_2 2
15/05/2024 Thứ 4 1 G4_5 7
20/04/2024 Thứ 7 1 G2
Tổng số lần về: 3