Thống kê tần số nhịp Đắk Nông

Thống kê tần số nhịp Đắk Nông

Thống kê tần số nhịp Đắk Nông bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
02/12/2023 Thứ 7 1 G4_6 6
21/10/2023 Thứ 7 1 G4_5 2
07/10/2023 Thứ 7 1 G3_2
Tổng số lần về: 3