Thống kê tần số nhịp Gia Lai

Thống kê tần số nhịp Gia Lai

Thống kê tần số nhịp Gia Lai bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
23/02/2024 Thứ 6 1 G4_7 4
26/01/2024 Thứ 6 1 G4_4
Tổng số lần về: 2