Thống kê tần số nhịp Gia Lai

Thống kê tần số nhịp Gia Lai

Thống kê tần số nhịp Gia Lai bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
06/10/2023 Thứ 6 1 G3_1 2
22/09/2023 Thứ 6 1 G5
Tổng số lần về: 2