Thống kê tần số nhịp TP.HCM

Thống kê tần số nhịp TP.HCM

Thống kê tần số nhịp TP.HCM bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
04/12/2023 Thứ 2 1 G3_1 1
02/12/2023 Thứ 7 1 G4_1 2
25/11/2023 Thứ 7 2 G4_1; G5 9
23/10/2023 Thứ 2 1 G6_3 7
30/09/2023 Thứ 7 1 G3_2 1
25/09/2023 Thứ 2 1 G2
Tổng số lần về: 7