Thống kê tần số nhịp Hậu Giang

Thống kê tần số nhịp Hậu Giang

Thống kê tần số nhịp Hậu Giang bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
11/11/2023 Thứ 7 1 G3_1 3
21/10/2023 Thứ 7 1 G7 1
14/10/2023 Thứ 7 1 G8 3
23/09/2023 Thứ 7 1 G3_2 1
16/09/2023 Thứ 7 1 G4_3
Tổng số lần về: 5