Thống kê tần số nhịp Kiên Giang

Thống kê tần số nhịp Kiên Giang

Thống kê tần số nhịp Kiên Giang bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
19/11/2023 Chủ nhật 1 G4_1 3
29/10/2023 Chủ nhật 1 GĐB
Tổng số lần về: 2