Thống kê tần số nhịp Kiên Giang

Thống kê tần số nhịp Kiên Giang

Thống kê tần số nhịp Kiên Giang bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
26/05/2024 Chủ nhật 2 G3_1; G4_6 8
31/03/2024 Chủ nhật 1 G8 3
10/03/2024 Chủ nhật 1 G4_6
Tổng số lần về: 4