Thống kê tần số nhịp Khánh Hòa

Thống kê tần số nhịp Khánh Hòa

Thống kê tần số nhịp Khánh Hòa bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
28/04/2024 Chủ nhật 2 G6_2; G8
Tổng số lần về: 2