Thống kê tần số nhịp Khánh Hòa

Thống kê tần số nhịp Khánh Hòa

Thống kê tần số nhịp Khánh Hòa bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
29/10/2023 Chủ nhật 1 G4_5 6
08/10/2023 Chủ nhật 1 G1 1
04/10/2023 Thứ 4 1 G6_1 6
13/09/2023 Thứ 4 1 G6_2
Tổng số lần về: 4