Thống kê tần số nhịp Kon Tum

Thống kê tần số nhịp Kon Tum

Thống kê tần số nhịp Kon Tum bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
14/04/2024 Chủ nhật 1 G1 1
07/04/2024 Chủ nhật 1 G6_2 3
17/03/2024 Chủ nhật 1 G4_1
Tổng số lần về: 3