Thống kê tần số nhịp Kon Tum

Thống kê tần số nhịp Kon Tum

Thống kê tần số nhịp Kon Tum bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
19/11/2023 Chủ nhật 1 G3_2 2
05/11/2023 Chủ nhật 1 G3_1 4
08/10/2023 Chủ nhật 1 G1
Tổng số lần về: 3