Thống kê tần số nhịp Long An

Thống kê tần số nhịp Long An

Thống kê tần số nhịp Long An bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
16/03/2024 Thứ 7 1 G4_2 3
24/02/2024 Thứ 7 1 G2 3
03/02/2024 Thứ 7 1 G3_2
Tổng số lần về: 3