Thống kê tần số nhịp Ninh Thuận

Thống kê tần số nhịp Ninh Thuận

Thống kê tần số nhịp Ninh Thuận bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
10/05/2024 Thứ 6 1 G8 7
22/03/2024 Thứ 6 1 G4_6
Tổng số lần về: 2