Thống kê tần số nhịp Sóc Trăng

Thống kê tần số nhịp Sóc Trăng

Thống kê tần số nhịp Sóc Trăng bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
24/04/2024 Thứ 4 1 G4_3 3
03/04/2024 Thứ 4 1 G4_3 2
20/03/2024 Thứ 4 1 G4_7
Tổng số lần về: 3