Thống kê tần số nhịp Sóc Trăng

Thống kê tần số nhịp Sóc Trăng

Thống kê tần số nhịp Sóc Trăng bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
06/12/2023 Thứ 4 1 G5 1
29/11/2023 Thứ 4 1 G5 10
20/09/2023 Thứ 4 1 GĐB
Tổng số lần về: 3