Thống kê tần số nhịp Tiền Giang

Thống kê tần số nhịp Tiền Giang

Thống kê tần số nhịp Tiền Giang bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
28/04/2024 Chủ nhật 1 G6_2 5
24/03/2024 Chủ nhật 1 G5
Tổng số lần về: 2