Thống kê tần số nhịp Tiền Giang

Thống kê tần số nhịp Tiền Giang

Thống kê tần số nhịp Tiền Giang bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
19/11/2023 Chủ nhật 1 GĐB 9
17/09/2023 Chủ nhật 2 G2; G4_1
Tổng số lần về: 3