Thống kê tần số nhịp Huế

Thống kê tần số nhịp Huế

Thống kê tần số nhịp Huế bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
07/04/2024 Chủ nhật 1 G6_3 16
11/02/2024 Chủ nhật 1 G6_3 5
22/01/2024 Thứ 2 1 GĐB
Tổng số lần về: 3