Thống kê tần số nhịp Huế

Thống kê tần số nhịp Huế

Thống kê tần số nhịp Huế bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
01/07/2024 Thứ 2 1 G6_2 3
23/06/2024 Chủ nhật 1 G3_1 6
02/06/2024 Chủ nhật 1 G1 8
05/05/2024 Chủ nhật 1 G5
Tổng số lần về: 4