Thống kê tần số nhịp Huế

Thống kê tần số nhịp Huế

Thống kê tần số nhịp Huế bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
23/10/2023 Thứ 2 1 G6_1 3
15/10/2023 Chủ nhật 1 G2 2
08/10/2023 Chủ nhật 1 G6_2 10
03/09/2023 Chủ nhật 1 G4_4
Tổng số lần về: 4