Thống kê tần số nhịp Trà Vinh

Thống kê tần số nhịp Trà Vinh

Thống kê tần số nhịp Trà Vinh bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
27/10/2023 Thứ 6 1 G4_3 2
13/10/2023 Thứ 6 1 G4_2 3
22/09/2023 Thứ 6 1 G2 1
15/09/2023 Thứ 6 1 G3_2
Tổng số lần về: 4