Thống kê tần số nhịp Vĩnh Long

Thống kê tần số nhịp Vĩnh Long

Thống kê tần số nhịp Vĩnh Long bộ số 68

Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện
29/03/2024 Thứ 6 1 G4_6 7
09/02/2024 Thứ 6 1 G4_5 2
26/01/2024 Thứ 6 1 G3_1
Tổng số lần về: 3