Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt An Giang

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số An Giang tính mốc ngày 23/11/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 16/11/2023 1 55
1 23/11/2023 0 58
2 02/11/2023 3 55
3 19/10/2023 5 45
4 28/09/2023 8 41
5 26/10/2023 4 65
6 09/11/2023 2 32
7 25/05/2023 26 33
8 12/10/2023 6 42
9 31/08/2023 12 40

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số An Giang tính mốc ngày 23/11/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 02/11/2023 3 55
1 23/11/2023 0 58
2 19/10/2023 5 55
3 26/10/2023 4 45
4 05/10/2023 7 41
5 22/06/2023 22 65
6 09/11/2023 2 32
7 03/08/2023 16 33
8 21/09/2023 9 42
9 06/07/2023 20 40

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số An Giang tính mốc ngày 23/11/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 10/08/2023 15 55
1 16/11/2023 1 58
2 23/11/2023 0 55
3 03/08/2023 16 45
4 12/10/2023 6 41
5 19/10/2023 5 65
6 12/01/2023 45 32
7 31/08/2023 12 33
8 26/10/2023 4 42
9 06/07/2023 20 40