Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Bình Dương

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bình Dương tính mốc ngày 24/05/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 12/04/2024 6 59
1 15/03/2024 10 45
2 24/05/2024 0 45
3 19/04/2024 5 36
4 29/03/2024 8 54
5 05/04/2024 7 65
6 10/05/2024 2 51
7 17/05/2024 1 36
8 26/04/2024 4 48
9 02/02/2024 16 70

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bình Dương tính mốc ngày 24/05/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 19/01/2024 18 59
1 07/07/2023 46 45
2 10/05/2024 2 45
3 02/02/2024 16 36
4 24/05/2024 0 54
5 19/04/2024 5 65
6 24/11/2023 26 51
7 17/05/2024 1 36
8 03/05/2024 3 48
9 29/03/2024 8 70

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bình Dương tính mốc ngày 24/05/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 29/12/2023 21 59
1 16/02/2024 14 45
2 02/02/2024 16 45
3 29/03/2024 8 36
4 17/05/2024 1 54
5 26/01/2024 17 65
6 24/05/2024 0 51
7 12/04/2024 6 36
8 10/05/2024 2 48
9 08/03/2024 11 70