Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Bình Định

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bình Định tính mốc ngày 18/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 04/01/2024 28 35
1 04/07/2024 2 39
2 02/05/2024 11 51
3 20/06/2024 4 48
4 09/05/2024 10 44
5 11/07/2024 1 55
6 30/05/2024 7 37
7 23/05/2024 8 40
8 18/07/2024 0 52
9 22/02/2024 21 49

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bình Định tính mốc ngày 18/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 20/06/2024 4 35
1 13/06/2024 5 39
2 09/05/2024 10 51
3 27/06/2024 3 48
4 08/02/2024 23 44
5 18/07/2024 0 55
6 18/04/2024 13 37
7 07/03/2024 19 40
8 30/05/2024 7 52
9 04/07/2024 2 49

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bình Định tính mốc ngày 18/07/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 11/07/2024 1 35
1 28/03/2024 16 39
2 23/05/2024 8 51
3 18/07/2024 0 48
4 27/06/2024 3 44
5 21/03/2024 17 55
6 16/05/2024 9 37
7 11/01/2024 27 40
8 06/06/2024 6 52
9 11/04/2024 14 49