Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Bình Định

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bình Định tính mốc ngày 11/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 04/01/2024 14 35
1 07/03/2024 5 39
2 04/04/2024 1 51
3 18/01/2024 12 48
4 15/02/2024 8 44
5 23/11/2023 20 55
6 21/03/2024 3 37
7 09/11/2023 22 40
8 11/04/2024 0 52
9 22/02/2024 7 49

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bình Định tính mốc ngày 11/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 29/02/2024 6 35
1 11/04/2024 0 39
2 18/01/2024 12 51
3 28/03/2024 2 48
4 08/02/2024 9 44
5 04/01/2024 14 55
6 04/04/2024 1 37
7 07/03/2024 5 40
8 15/02/2024 8 52
9 21/03/2024 3 49

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bình Định tính mốc ngày 11/04/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 08/02/2024 9 35
1 28/03/2024 2 39
2 29/02/2024 6 51
3 13/07/2023 39 48
4 12/10/2023 26 44
5 21/03/2024 3 55
6 25/01/2024 11 37
7 11/01/2024 13 40
8 04/04/2024 1 52
9 11/04/2024 0 49