Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Bạc Liêu

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bạc Liêu tính mốc ngày 18/06/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 23/04/2024 8 69
1 15/08/2023 44 41
2 11/06/2024 1 59
3 28/05/2024 3 41
4 14/05/2024 5 42
5 18/06/2024 0 37
6 09/04/2024 10 53
7 30/04/2024 7 47
8 27/02/2024 16 44
9 16/01/2024 22 45

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bạc Liêu tính mốc ngày 18/06/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 30/04/2024 7 69
1 18/06/2024 0 41
2 28/05/2024 3 59
3 09/01/2024 23 41
4 16/01/2024 22 42
5 23/04/2024 8 37
6 02/04/2024 11 53
7 04/06/2024 2 47
8 06/02/2024 19 44
9 09/04/2024 10 45

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bạc Liêu tính mốc ngày 18/06/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 30/01/2024 20 69
1 14/05/2024 5 41
2 19/03/2024 13 59
3 11/06/2024 1 41
4 07/05/2024 6 42
5 28/05/2024 3 37
6 18/06/2024 0 53
7 30/04/2024 7 47
8 02/04/2024 11 44
9 04/06/2024 2 45