Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Bạc Liêu

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bạc Liêu tính mốc ngày 05/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 03/10/2023 9 69
1 15/08/2023 16 41
2 14/11/2023 3 59
3 26/09/2023 10 41
4 17/10/2023 7 42
5 05/12/2023 0 37
6 31/10/2023 5 53
7 05/09/2023 13 47
8 21/11/2023 2 44
9 19/09/2023 11 45

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bạc Liêu tính mốc ngày 05/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 03/10/2023 9 69
1 21/11/2023 2 41
2 05/12/2023 0 59
3 20/06/2023 24 41
4 19/09/2023 11 42
5 28/11/2023 1 37
6 08/08/2023 17 53
7 31/10/2023 5 47
8 07/11/2023 4 44
9 14/11/2023 3 45

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bạc Liêu tính mốc ngày 05/12/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 28/11/2023 1 69
1 14/11/2023 3 41
2 25/07/2023 19 59
3 31/10/2023 5 41
4 26/09/2023 10 42
5 12/09/2023 12 37
6 10/10/2023 8 53
7 05/12/2023 0 47
8 22/08/2023 15 44
9 21/11/2023 2 45