Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Bạc Liêu

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bạc Liêu tính mốc ngày 09/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 20/02/2024 7 69
1 15/08/2023 34 41
2 02/04/2024 1 59
3 26/03/2024 2 41
4 12/12/2023 17 42
5 12/03/2024 4 37
6 09/04/2024 0 53
7 05/09/2023 31 47
8 27/02/2024 6 44
9 16/01/2024 12 45

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bạc Liêu tính mốc ngày 09/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 05/03/2024 5 69
1 20/02/2024 7 41
2 26/03/2024 2 59
3 09/01/2024 13 41
4 16/01/2024 12 42
5 13/02/2024 8 37
6 02/04/2024 1 53
7 12/03/2024 4 47
8 06/02/2024 9 44
9 09/04/2024 0 45

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bạc Liêu tính mốc ngày 09/04/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 30/01/2024 10 69
1 20/02/2024 7 41
2 19/03/2024 3 59
3 16/01/2024 12 41
4 06/02/2024 9 42
5 09/04/2024 0 37
6 09/01/2024 13 53
7 27/02/2024 6 47
8 02/04/2024 1 44
9 21/11/2023 20 45