Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Bình Phước

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bình Phước tính mốc ngày 09/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 12/08/2023 17 56
1 02/12/2023 1 61
2 29/07/2023 19 43
3 14/10/2023 8 35
4 19/08/2023 16 40
5 09/12/2023 0 57
6 18/11/2023 3 61
7 04/11/2023 5 50
8 11/11/2023 4 34
9 28/10/2023 6 45

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bình Phước tính mốc ngày 09/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 07/10/2023 9 56
1 21/10/2023 7 61
2 28/10/2023 6 43
3 23/09/2023 11 35
4 30/09/2023 10 40
5 02/12/2023 1 57
6 09/12/2023 0 61
7 25/11/2023 2 50
8 16/09/2023 12 34
9 29/07/2023 19 45

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bình Phước tính mốc ngày 09/12/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 23/09/2023 11 56
1 09/12/2023 0 61
2 17/06/2023 25 43
3 18/11/2023 3 35
4 16/09/2023 12 40
5 19/08/2023 16 57
6 02/12/2023 1 61
7 10/06/2023 26 50
8 25/11/2023 2 34
9 21/10/2023 7 45