Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Bình Phước

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bình Phước tính mốc ngày 25/05/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 09/03/2024 10 56
1 03/02/2024 15 61
2 27/04/2024 3 43
3 25/05/2024 0 35
4 19/08/2023 39 40
5 11/05/2024 1 57
6 24/02/2024 12 61
7 06/04/2024 6 50
8 02/03/2024 11 34
9 20/04/2024 4 45

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bình Phước tính mốc ngày 25/05/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 04/05/2024 2 56
1 11/05/2024 1 61
2 25/05/2024 0 43
3 10/02/2024 14 35
4 16/12/2023 22 40
5 13/04/2024 5 57
6 09/12/2023 23 61
7 27/04/2024 3 50
8 02/03/2024 11 34
9 20/04/2024 4 45

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bình Phước tính mốc ngày 25/05/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 30/03/2024 7 56
1 27/01/2024 16 61
2 09/03/2024 10 43
3 24/02/2024 12 35
4 13/04/2024 5 40
5 25/05/2024 0 57
6 11/05/2024 1 61
7 20/01/2024 17 50
8 20/04/2024 4 34
9 27/04/2024 3 45