Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Bình Thuận

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Bình Thuận tính mốc ngày 07/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 17/08/2023 16 28
1 02/11/2023 5 47
2 06/07/2023 22 35
3 12/10/2023 8 52
4 19/10/2023 7 37
5 07/12/2023 0 38
6 23/11/2023 2 42
7 30/11/2023 1 59
8 16/02/2023 42 36
9 16/11/2023 3 45

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Bình Thuận tính mốc ngày 07/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 17/08/2023 16 28
1 15/06/2023 25 47
2 05/10/2023 9 35
3 30/11/2023 1 52
4 02/11/2023 5 37
5 07/12/2023 0 38
6 13/07/2023 21 42
7 31/08/2023 14 59
8 23/11/2023 2 36
9 24/08/2023 15 45

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Bình Thuận tính mốc ngày 07/12/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 07/12/2023 0 28
1 07/09/2023 13 47
2 08/06/2023 26 35
3 14/09/2023 12 52
4 23/11/2023 2 37
5 09/11/2023 4 38
6 05/10/2023 9 42
7 16/11/2023 3 59
8 19/10/2023 7 36
9 26/10/2023 6 45