Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Đồng Nai

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 06/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 08/11/2023 4 42
1 01/11/2023 5 60
2 10/05/2023 30 42
3 27/09/2023 10 58
4 06/12/2023 0 31
5 31/05/2023 27 78
6 02/08/2023 18 72
7 25/10/2023 6 43
8 04/10/2023 9 50
9 29/11/2023 1 40

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 06/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 22/11/2023 2 42
1 08/11/2023 4 60
2 13/09/2023 12 42
3 29/11/2023 1 58
4 11/10/2023 8 31
5 12/07/2023 21 78
6 18/10/2023 7 72
7 27/09/2023 10 43
8 15/11/2023 3 50
9 06/12/2023 0 40

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 06/12/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 01/11/2023 5 42
1 08/11/2023 4 60
2 29/11/2023 1 42
3 06/12/2023 0 58
4 22/11/2023 2 31
5 11/10/2023 8 78
6 30/08/2023 14 72
7 25/10/2023 6 43
8 09/08/2023 17 50
9 04/10/2023 9 40