Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Đồng Nai

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 17/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 03/07/2024 2 42
1 08/05/2024 10 60
2 10/07/2024 1 42
3 17/04/2024 13 58
4 10/04/2024 14 31
5 29/05/2024 7 78
6 19/06/2024 4 72
7 12/06/2024 5 43
8 01/05/2024 11 50
9 17/07/2024 0 40

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 17/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 15/05/2024 9 42
1 01/05/2024 11 60
2 10/07/2024 1 42
3 03/07/2024 2 58
4 12/06/2024 5 31
5 27/12/2023 29 78
6 26/06/2024 3 72
7 17/07/2024 0 43
8 28/02/2024 20 50
9 22/05/2024 8 40

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Đồng Nai tính mốc ngày 17/07/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 17/04/2024 13 42
1 12/06/2024 5 60
2 05/06/2024 6 42
3 03/07/2024 2 58
4 10/07/2024 1 31
5 26/06/2024 3 78
6 17/07/2024 0 72
7 25/10/2023 38 43
8 19/06/2024 4 50
9 22/05/2024 8 40