Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Đắk Nông

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Đắk Nông tính mốc ngày 25/11/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 21/10/2023 5 60
1 25/11/2023 0 43
2 18/11/2023 1 44
3 26/08/2023 13 25
4 05/08/2023 16 44
5 07/10/2023 7 41
6 14/10/2023 6 48
7 30/09/2023 8 40
8 11/11/2023 2 62
9 28/10/2023 4 61

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Đắk Nông tính mốc ngày 25/11/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 25/11/2023 0 60
1 23/09/2023 9 43
2 01/07/2023 21 44
3 26/08/2023 13 25
4 18/11/2023 1 44
5 11/11/2023 2 41
6 14/10/2023 6 48
7 04/11/2023 3 40
8 02/09/2023 12 62
9 21/10/2023 5 61

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Đắk Nông tính mốc ngày 25/11/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 16/09/2023 10 60
1 25/11/2023 0 43
2 14/10/2023 6 44
3 11/11/2023 2 25
4 02/09/2023 12 44
5 09/09/2023 11 41
6 18/11/2023 1 48
7 12/08/2023 15 40
8 04/11/2023 3 62
9 28/10/2023 4 61