Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Đắk Nông

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Đắk Nông tính mốc ngày 15/06/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 06/04/2024 9 60
1 15/06/2024 0 43
2 08/06/2024 1 44
3 02/03/2024 14 25
4 27/04/2024 6 44
5 01/06/2024 2 41
6 25/05/2024 3 48
7 10/02/2024 17 40
8 11/05/2024 4 62
9 24/02/2024 15 61

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Đắk Nông tính mốc ngày 15/06/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 27/04/2024 6 60
1 04/05/2024 5 43
2 25/05/2024 3 44
3 27/01/2024 19 25
4 23/03/2024 11 44
5 15/06/2024 0 41
6 30/03/2024 10 48
7 11/05/2024 4 40
8 09/03/2024 13 62
9 01/06/2024 2 61

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Đắk Nông tính mốc ngày 15/06/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 23/03/2024 11 60
1 20/04/2024 7 43
2 02/03/2024 14 44
3 06/01/2024 22 25
4 01/06/2024 2 44
5 11/05/2024 4 41
6 15/06/2024 0 48
7 08/06/2024 1 40
8 25/05/2024 3 62
9 04/05/2024 5 61