Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Đồng Tháp

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Đồng Tháp tính mốc ngày 04/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 21/08/2023 15 52
1 20/11/2023 2 60
2 09/10/2023 8 38
3 16/10/2023 7 50
4 13/11/2023 3 33
5 27/11/2023 1 46
6 06/11/2023 4 42
7 04/12/2023 0 61
8 18/09/2023 11 54
9 14/08/2023 16 32

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Đồng Tháp tính mốc ngày 04/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 20/11/2023 2 52
1 25/09/2023 10 60
2 21/08/2023 15 38
3 02/10/2023 9 50
4 09/10/2023 8 33
5 13/11/2023 3 46
6 04/12/2023 0 42
7 17/07/2023 20 61
8 27/11/2023 1 54
9 30/10/2023 5 32

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Đồng Tháp tính mốc ngày 04/12/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 14/08/2023 16 52
1 20/11/2023 2 60
2 21/08/2023 15 38
3 04/12/2023 0 50
4 30/10/2023 5 33
5 23/10/2023 6 46
6 09/10/2023 8 42
7 29/05/2023 27 61
8 16/10/2023 7 54
9 13/11/2023 3 32