Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Đồng Tháp

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Đồng Tháp tính mốc ngày 27/05/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 01/04/2024 8 52
1 25/03/2024 9 60
2 13/05/2024 2 38
3 06/05/2024 3 50
4 18/03/2024 10 33
5 27/05/2024 0 46
6 08/04/2024 7 42
7 20/05/2024 1 61
8 08/01/2024 20 54
9 15/01/2024 19 32

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Đồng Tháp tính mốc ngày 27/05/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 18/03/2024 10 52
1 08/01/2024 20 60
2 20/05/2024 1 38
3 05/02/2024 16 50
4 29/04/2024 4 33
5 25/03/2024 9 46
6 27/05/2024 0 42
7 12/02/2024 15 61
8 13/05/2024 2 54
9 18/12/2023 23 32

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Đồng Tháp tính mốc ngày 27/05/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 13/05/2024 2 52
1 27/05/2024 0 60
2 21/08/2023 40 38
3 04/12/2023 25 50
4 15/04/2024 6 33
5 23/10/2023 31 46
6 25/03/2024 9 42
7 04/03/2024 12 61
8 16/10/2023 32 54
9 20/05/2024 1 32