Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Hậu Giang

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Hậu Giang tính mốc ngày 25/11/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 28/10/2023 4 31
1 07/10/2023 7 46
2 25/11/2023 0 56
3 19/08/2023 14 30
4 11/11/2023 2 40
5 14/10/2023 6 58
6 16/07/2022 71 52
7 18/11/2023 1 46
8 23/09/2023 9 43
9 02/09/2023 12 30

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Hậu Giang tính mốc ngày 25/11/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 28/10/2023 4 31
1 04/11/2023 3 46
2 07/10/2023 7 56
3 25/11/2023 0 30
4 05/08/2023 16 40
5 21/10/2023 5 58
6 18/11/2023 1 52
7 26/08/2023 13 46
8 16/09/2023 10 43
9 02/09/2023 12 30

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Hậu Giang tính mốc ngày 25/11/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 11/11/2023 2 31
1 19/11/2022 53 46
2 09/09/2023 11 56
3 18/11/2023 1 30
4 01/07/2023 21 40
5 25/11/2023 0 58
6 26/08/2023 13 52
7 21/10/2023 5 46
8 04/11/2023 3 43
9 30/09/2023 8 30