Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Hậu Giang

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Hậu Giang tính mốc ngày 25/05/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 16/03/2024 9 31
1 02/03/2024 11 46
2 11/05/2024 1 56
3 04/05/2024 2 30
4 30/03/2024 7 40
5 20/04/2024 4 58
6 25/05/2024 0 52
7 13/04/2024 5 46
8 27/04/2024 3 43
9 02/12/2023 24 30

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Hậu Giang tính mốc ngày 25/05/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 28/10/2023 29 31
1 23/12/2023 21 46
2 02/12/2023 24 56
3 09/03/2024 10 30
4 25/05/2024 0 40
5 13/04/2024 5 58
6 11/05/2024 1 52
7 04/05/2024 2 46
8 23/03/2024 8 43
9 16/03/2024 9 30

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Hậu Giang tính mốc ngày 25/05/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 25/05/2024 0 31
1 06/04/2024 6 46
2 27/04/2024 3 56
3 24/02/2024 12 30
4 10/02/2024 14 40
5 09/12/2023 23 58
6 26/08/2023 38 52
7 21/10/2023 30 46
8 11/05/2024 1 43
9 20/04/2024 4 30