Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Kiên Giang

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Kiên Giang tính mốc ngày 03/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 10/09/2023 12 31
1 12/11/2023 3 51
2 10/07/2022 73 76
3 26/11/2023 1 42
4 17/09/2023 11 46
5 03/12/2023 0 49
6 19/11/2023 2 30
7 15/10/2023 7 33
8 22/10/2023 6 48
9 27/08/2023 14 52

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Kiên Giang tính mốc ngày 03/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 19/11/2023 2 31
1 22/10/2023 6 51
2 16/07/2023 20 76
3 08/10/2023 8 42
4 01/10/2023 9 46
5 26/02/2023 40 49
6 03/12/2023 0 30
7 26/11/2023 1 33
8 29/10/2023 5 48
9 05/11/2023 4 52

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Kiên Giang tính mốc ngày 03/12/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 26/11/2023 1 31
1 03/12/2023 0 51
2 18/06/2023 24 76
3 15/10/2023 7 42
4 29/10/2023 5 46
5 05/11/2023 4 49
6 19/11/2023 2 30
7 12/11/2023 3 33
8 03/09/2023 13 48
9 22/10/2023 6 52