Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Ninh Thuận

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Ninh Thuận tính mốc ngày 12/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 16/02/2024 8 38
1 22/12/2023 16 42
2 19/05/2023 47 43
3 12/01/2024 13 37
4 05/04/2024 1 36
5 05/01/2024 14 38
6 12/04/2024 0 68
7 15/03/2024 4 56
8 29/03/2024 2 49
9 22/03/2024 3 37

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Ninh Thuận tính mốc ngày 12/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 22/03/2024 3 38
1 29/03/2024 2 42
2 12/04/2024 0 43
3 09/02/2024 9 37
4 22/12/2023 16 36
5 26/01/2024 11 38
6 16/02/2024 8 68
7 12/01/2024 13 56
8 05/04/2024 1 49
9 11/08/2023 35 37

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Ninh Thuận tính mốc ngày 12/04/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 01/03/2024 6 38
1 23/02/2024 7 42
2 05/04/2024 1 43
3 20/10/2023 25 37
4 26/01/2024 11 36
5 15/03/2024 4 38
6 16/02/2024 8 68
7 08/03/2024 5 56
8 12/04/2024 0 49
9 29/03/2024 2 37