Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Ninh Thuận

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Ninh Thuận tính mốc ngày 08/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 20/10/2023 7 38
1 27/10/2023 6 42
2 19/05/2023 29 43
3 01/12/2023 1 37
4 29/09/2023 10 36
5 23/06/2023 24 38
6 08/12/2023 0 68
7 03/11/2023 5 56
8 24/11/2023 2 49
9 17/11/2023 3 37

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Ninh Thuận tính mốc ngày 08/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 03/11/2023 5 38
1 08/12/2023 0 42
2 06/10/2023 9 43
3 20/10/2023 7 37
4 15/09/2023 12 36
5 21/07/2023 20 38
6 01/12/2023 1 68
7 27/10/2023 6 56
8 24/11/2023 2 49
9 11/08/2023 17 37

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Ninh Thuận tính mốc ngày 08/12/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 29/09/2023 10 38
1 01/09/2023 14 42
2 10/11/2023 4 43
3 20/10/2023 7 37
4 25/08/2023 15 36
5 17/11/2023 3 38
6 24/11/2023 2 68
7 08/12/2023 0 56
8 27/10/2023 6 49
9 01/12/2023 1 37