Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Quảng Bình

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Quảng Bình tính mốc ngày 11/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 30/11/2023 19 34
1 15/02/2024 8 40
2 01/02/2024 10 33
3 18/01/2024 12 55
4 07/12/2023 18 50
5 28/03/2024 2 31
6 04/04/2024 1 35
7 11/04/2024 0 46
8 08/02/2024 9 32
9 18/05/2023 47 36

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Quảng Bình tính mốc ngày 11/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 04/04/2024 1 34
1 14/03/2024 4 40
2 20/07/2023 38 33
3 08/06/2023 44 55
4 21/03/2024 3 50
5 28/03/2024 2 31
6 11/04/2024 0 35
7 22/02/2024 7 46
8 15/02/2024 8 32
9 08/02/2024 9 36

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Quảng Bình tính mốc ngày 11/04/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 28/03/2024 2 34
1 05/10/2023 27 40
2 18/01/2024 12 33
3 11/04/2024 0 55
4 25/01/2024 11 50
5 28/12/2023 15 31
6 04/04/2024 1 35
7 08/02/2024 9 46
8 14/03/2024 4 32
9 21/03/2024 3 36