Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Quảng Nam

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Quảng Nam tính mốc ngày 09/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 19/03/2024 3 40
1 26/12/2023 15 52
2 02/01/2024 14 45
3 20/02/2024 7 37
4 02/04/2024 1 34
5 26/03/2024 2 40
6 12/03/2024 4 44
7 05/03/2024 5 37
8 09/04/2024 0 56
9 16/01/2024 12 54

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Quảng Nam tính mốc ngày 09/04/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 20/02/2024 7 40
1 09/04/2024 0 52
2 09/01/2024 13 45
3 19/03/2024 3 37
4 23/01/2024 11 34
5 14/11/2023 21 40
6 05/09/2023 31 44
7 02/04/2024 1 37
8 18/07/2023 38 56
9 13/02/2024 8 54

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Quảng Nam tính mốc ngày 09/04/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 05/03/2024 5 40
1 02/04/2024 1 52
2 26/12/2023 15 45
3 19/03/2024 3 37
4 13/02/2024 8 34
5 09/01/2024 13 40
6 26/03/2024 2 44
7 27/02/2024 6 37
8 12/12/2023 17 56
9 09/04/2024 0 54