Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Quảng Ngãi

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Quảng Ngãi tính mốc ngày 20/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 04/05/2024 10 49
1 06/04/2024 14 50
2 06/07/2024 2 39
3 22/06/2024 4 62
4 13/07/2024 1 43
5 30/03/2024 15 34
6 20/07/2024 0 36
7 25/05/2024 8 32
8 27/04/2024 11 61
9 29/06/2024 3 53

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Quảng Ngãi tính mốc ngày 20/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 20/07/2024 0 49
1 29/06/2024 3 50
2 13/07/2024 1 39
3 20/04/2024 12 62
4 08/06/2024 6 43
5 09/03/2024 18 34
6 22/06/2024 4 36
7 16/03/2024 17 32
8 06/07/2024 2 61
9 25/05/2024 8 53

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Quảng Ngãi tính mốc ngày 20/07/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 06/07/2024 2 49
1 11/05/2024 9 50
2 06/04/2024 14 39
3 21/10/2023 38 62
4 15/06/2024 5 43
5 02/03/2024 19 34
6 20/07/2024 0 36
7 01/06/2024 7 32
8 08/06/2024 6 61
9 22/06/2024 4 53