Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Quảng Trị

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Quảng Trị tính mốc ngày 18/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 18/07/2024 0 42
1 11/07/2024 1 48
2 16/05/2024 9 46
3 11/01/2024 27 54
4 13/06/2024 5 49
5 23/05/2024 8 52
6 28/03/2024 16 39
7 25/04/2024 12 46
8 25/01/2024 25 34
9 04/07/2024 2 51

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Quảng Trị tính mốc ngày 18/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 04/07/2024 2 42
1 11/07/2024 1 48
2 28/12/2023 29 46
3 05/10/2023 41 54
4 18/04/2024 13 49
5 18/07/2024 0 52
6 30/05/2024 7 39
7 27/06/2024 3 46
8 09/05/2024 10 34
9 06/06/2024 6 51

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Quảng Trị tính mốc ngày 18/07/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 02/05/2024 11 42
1 11/04/2024 14 48
2 11/07/2024 1 46
3 06/06/2024 6 54
4 23/05/2024 8 49
5 18/07/2024 0 52
6 20/06/2024 4 39
7 04/04/2024 15 46
8 27/06/2024 3 34
9 04/07/2024 2 51