Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Sóc Trăng

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 06/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 22/11/2023 2 45
1 06/12/2023 0 35
2 15/11/2023 3 36
3 29/11/2023 1 49
4 11/10/2023 8 52
5 02/08/2023 18 34
6 20/09/2023 11 34
7 06/09/2023 13 54
8 09/08/2023 17 43
9 08/11/2023 4 49

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 06/12/2023

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 22/11/2023 2 45
1 29/11/2023 1 35
2 13/09/2023 12 36
3 18/10/2023 7 49
4 11/10/2023 8 52
5 01/11/2023 5 34
6 06/12/2023 0 34
7 09/08/2023 17 54
8 15/11/2023 3 43
9 08/11/2023 4 49

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 06/12/2023

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 22/11/2023 2 45
1 01/02/2023 44 35
2 27/09/2023 10 36
3 02/08/2023 18 49
4 29/11/2023 1 52
5 09/08/2023 17 34
6 18/10/2023 7 34
7 06/12/2023 0 54
8 08/11/2023 4 43
9 06/09/2023 13 49