Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Sóc Trăng

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 17/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 29/05/2024 7 45
1 10/07/2024 1 35
2 19/06/2024 4 36
3 17/07/2024 0 49
4 15/05/2024 9 52
5 26/06/2024 3 34
6 03/07/2024 2 34
7 05/06/2024 6 54
8 01/05/2024 11 43
9 12/06/2024 5 49

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 17/07/2024

Đuôi số Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 10/07/2024 1 45
1 17/07/2024 0 35
2 19/06/2024 4 36
3 03/07/2024 2 49
4 05/06/2024 6 52
5 22/05/2024 8 34
6 10/04/2024 14 34
7 03/04/2024 15 54
8 15/11/2023 35 43
9 12/06/2024 5 49

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt xổ số Sóc Trăng tính mốc ngày 17/07/2024

Tổng đặc biệt Ra ngày Ngày chưa về Max gan cực đại (ngày)
0 17/04/2024 13 45
1 10/07/2024 1 35
2 29/05/2024 7 36
3 06/03/2024 19 49
4 17/07/2024 0 52
5 26/06/2024 3 34
6 18/10/2023 39 34
7 01/05/2024 11 54
8 12/06/2024 5 43
9 03/07/2024 2 49